Одежда
Kjaroscuro
Kjaroscuro
              Kjaroscuro SS15 Anita Lyutvinskaya ...
      
Kjaroscuro SS15 Anita Lyutvinskaya Photo: Ksenya Poggenpohl Model: Ksenya Shirokova Make up: Olga Petrova Hair: Ludmila Chernova